OrangeSpot

Meer draagvlak bij haar klanten en efficiënter werken bij Mobina

De uitdaging van Mobina

Bij Mobina helpen we dagelijks bedrijven in de handel en industrie met het stroomlijnen van hun processen en het goed inzetten van complexe IT-systemen. We hebben experts op het gebied van management consultancy, IT-services en projectmanagement.

De thema’s waar onze projectleiders en consultants zich mee bezig houden grijpen vaak diep in op de organisatie. Management is vaak actief betrokken en het raakt veel verschillende functies of afdelingen. Veel van deze medewerkers hebben van nature niet veel affiniteit met procesmodellen en IT-vraagstukken. Daardoor is het lastig om ze actief te betrekken in discussies over huidige en toekomstige processen, organisatie en IT en om een gezamenlijk beeld te vormen. En daarna de uitgewerkte visie ook nog te realiseren.

René Hol CEO Mobina

René Hol

CEO Mobina
“De current state vastleggen in dynamische interactieve groepssessies gaat minstens 50% sneller dan klassieke interviews en achteraf uitwerken in modellen. Plus er is een bedrijf draagvlak en inspiratie om aan knelpunten te werken.”

De rol van OrangeSpot

OrangeSpot is voor ons de tool om samen met management en andere betrokken in onze projecten snel tot een gezamenlijke visie te komen. Bij bijna alle projecten van Mobina werken we de current state en de future state uit. Voorheen deden we dit met Microsoft Visio, maar door het trekken van alle pijlen was het veel achteraf uitwerken en werden de diagrammen ook niet gebruikt door de organisatie. Tevens was onderhoud een uitdaging. Met OrangeSpot kunnen we live modelleren tijdens gesprekken en valideert de klant meteen of het klopt. Dit scheelt ons veel tijd, maar voornamelijk zorgt het ervoor dat de processen bij de klant gaan leven.

Na het uitwerken van de future state gebruiken we OrangeSpot om grip te houden op de inhoudelijke keuzes die nog gemaakt moeten worden. Papier is geduldig, maar we willen de bedachte verandering ook realiseren. Door het bijhouden van acties, beslissingen en overige documentatie in OrangeSpot zorgen we ervoor dat keuzes inzichtelijk zijn en niet blijven hangen. Elke stap die we nemen, blijft verbonden met de inhoud die het bedrijf heeft vastgelegd.

Efficiënter werken en meer draagvlak

OrangeSpot heeft voor Mobina vele voordelen. Allereerst kunnen we sneller en effectiever werken. Het vele saaie – met de nodige kosten voor de klant – uitwerken achteraf is niet meer nodig en we kunnen ons focussen op de gesprekken met die klant. Daarnaast heeft het gezorgd voor veel overzicht. Zowel wij als de klant weten precies waar we aan toe zijn en waar we heen willen. Maar het meest belangrijke voordeel voor ons is het draagvlak bij de klant. Zowel voor de inhoud, omdat ze actief mee kunnen denken. Maar ook het draagvlak voor het project en onze rol daarbinnen. We maken gezamenlijk stappen die tot echte resultaten leiden.

“Met de toolset van OrangeSpot lukt het om topmanagement gemotiveerd te blijven betrekken bij het project omdat ze op inhoud kunnen sturen en niet op afstandelijke stuurgroeprapportages.”

Ook efficiënter werken en meer draagvlak?