OrangeSpot

Copyright

Tenzij anders vermeld, is ERP Index BV de rechtmatige eigenaar van alle auteursrechten, merkrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle informatie zoals vermeld op deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, logo’s en grafische gegevens die daarop worden weergegeven.

Het is ten strengste verboden om de informatie zoals vermeld op deze website te reproduceren op welke wijze dan ook en/of deze teksten opnieuw te publiceren, tenzij onder de strikte voorwaarde dat de volgende vermelding wordt opgenomen:

© OrangeSpot 2023

Elk materiaal van derden wordt alleen gebruikt na voorafgaande toestemming van de betrokken auteursrechthebbenden. Mocht u – ondanks onze zorgvuldigheid – van mening zijn dat u rechten kunt ontlenen aan materialen zoals gebruikt op deze website, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.