OrangeSpot

De 3 soorten bedrijfsprocessen

Een bedrijfsproces wordt vaak als volgt gedefinieerd:

“Een geordende set activiteiten met een specifiek doel”

In andere woorden, bijna alle activiteiten en combinaties van activiteiten binnen een bedrijf zijn een bedrijfsproces. Het is de fundering van elke organisatie. Om als bedrijf goed te functioneren, wil je de processen goed inrichten. En daarvoor moet je ze in beeld hebben. In dit artikel gaan we in op de verschillende soorten processen, geven we voorbeeld van de soorten processen en laten we zien hoe dit onderscheid jou kan helpen.

In dit artikel lees je meer over:

Drie soorten bedrijfsprocessen

Elke organisatie bestaat uit drie soorten bedrijfsprocessen:

 1. Primaire processen
 2. Secundaire processen (ook wel ondersteunende processen genoemd)
 3. Besturende processen

Primaire processen

Primaire processen zijn de processen die rechtstreeks bijdragen aan het einddoel van je onderneming. Door deze processen kan jij je product of dienst leveren. Voorbeeld van primaire processen zijn lesgeven in het onderwijs, het produceren van producten in de industrie, het verkopen van producten of diensten etc.

Secundaire processen

Secundaire processen, ook wel ondersteunende processen genoemd, zijn de processen die de primaire processen mogelijk maken. Denk hierbij aan de processen die ervoor zorgen dat de IT-systemen draaien, de financiële afdelingen die betalingen doet etc. Secundaire processen zijn altijd interne processen.

Besturende processen

Besturende processen zijn de bedrijfsprocessen die, zoals de naam al zegt, ervoor zorgen dat het bedrijf bestuurt wordt. Het zijn beleidsmatige processen die ervoor zorg dat de strategie van het bedrijf wordt gerealiseerd. Typische besturende processen zijn plannen of het aansturen van afdelingen of personeel.

Soorten bedrijfsprocessen visualisatie OrangeSpot
Een voorbeeldvisualisatie van de verschillende bedrijfsprocessen van een maakbedrijf in OrangeSpot

Voorbeelden van de soorten bedrijfsprocessen

In elke organisatie kan je de drie soorten bedrijfsprocessen ontdekken. Neem als voorbeeld een maakbedrijf. Deze bedrijven hebben als doel producten te produceren en te verkopen. Primaire processen zijn de processen die hier rechtstreeks aan bijdragen:

 • Verkopen van de producten
 • Inkopen van materialen
 • Produceren van de producten
 • Verzenden van de producten.

Dan heb je nog de secundaire processen. Typische voorbeelden van secundaire processen zijn:

 • (Loon)administratie
 • IT
 • HR
 • Arbo & milieu

Ten slotte heb je nog de besturende processen. In het voorbeeld van het maakbedrijf zijn dit:

 • Strategische processen
 • Plannen van mensen en resources
 • Aansturen van de mensen, bijv. op de werkvloer

In de bovenstaande visualisatie zie je de meeste primaire processen direct in het overzicht staan. De secundaire processen worden vaak gegroepeerd, in dit geval in het proces ‘Ondersteunende processen’. De besturende processen zijn vaak niet direct zichtbaar op het hoogste procesniveau (die je ziet in de visualisatie), maar vind je wel terug als je de processen meer gaat uitwerken.

De basis voor procesverbetering

Om processen te verbeteren, moet je een goed beeld hebben van de verschillende processen in jouw organisatie. Door de drie soorten uit deze blog in gedachten te houden, kan je zorgen dat je een compleet beeld hebt van de processen. Waar primaire processen vaak makkelijk in kaart te brengen zijn, zijn de secundaire en besturende processen vaak niet meteen in beeld. Voor het verbeteren en optimaliseren van de processen in jouw organisatie, zal je echter alle drie de soorten tegen het licht aan moeten houden.

Verder lezen?

Hoe breng je jouw bedrijfsproces in kaart? In deze gids vind je dé 6 stappen om jouw processen optimaal in kaart te brengen.
Hoe breng je jouw bedrijfsproces in kaart? In deze gids vind je dé 6 stappen om jouw processen optimaal in kaart te brengen.
Hoe breng je jouw bedrijfsproces in kaart? In deze gids vind je dé 6 stappen om jouw processen optimaal in kaart te brengen.